El Revenue Management aplicat al sector turístic

El Revenue Management aplicat al sector turístic

La importància del Revenue Management per gestionar els establiments hotelers ha anat prenent força al llarg dels anys, fins ara quan s’ha convertit en una disciplina quotidiana aplicada per la gran majoria dels hotels. Les grans cadenes hoteleres foren les pioneres en utilitzar aquesta tècnica que s’ha anat estenent i avui en dia també els petits hotels treballen sota els valors del Revenue Management. Pels que no n’hàgiu sentit mai a parlar o el terme us quedi difós, intentarem explicar d’una manera més propera què és el Revenue Management.

L’idea en la que es basa el Revenue Management és vendre al client adequat en el moment adient. Què volem dir amb això? Bàsicament parlem de preveure la demanda i aprofitar els moments àlgids, així com saber treure partit de les èpoques més baixes.

En aquest joc hi participen molts elements, ja que cada hotel es mou per factors externs, ja siguin el clima, la cultural, les festes nacionals, esdeveniments puntuals, etc., i també per les seves pròpies característiques.

Un estudi històric d’aquests comportaments i una visió a futur, ens permetran dur a terme una millor gestió de l’establiment. A través del Revenue Management, fixem els diferents nivells de preus, els apliquem a les diferents èpoques de l’any i portem un seguiment diari de control de reserves fetes per detectar moviments que requereixin canvis. Per tal de poder dur a terme aquesta pràctica, és imprescindible que l’hotel reculli tota la informació necessària per treure’n informes i procedir a la seva avaluació.

Per això és imprescindible comptar amb un equip de professionals que pugui incidir en aquesta feina, que moltes vegades és complicada de dur a terme per l’hoteler, tenint en compte que el volum de tasques a l’hora de gestionar un hotel és molt gran. A més dels coneixements teòrics i les mateixes eines de gestió, hi ha softwares informàtics que ens facilitaran l’aplicació de canvis d’una manera més automàtica i arribant tot d’una a tots els canals online de distribució amb els que treballem. El secret del Revenue Management és la constància, el seguiment i l’elecció del software adequat. A Lo Faro Comunicació t’ajudem a implantar totes aquestes eines i a què en poc temps es notin els resultats!